نمایندگی های شرکت اوکام

پذیرش نمایندگی تهران مرکزی

,02188746676

پذیرش نمایندگی غرب تهران

فروشگاه اوشلی، آقای اوشلی

,02155262745

پذیرش نمایندگی شرق تهران

فروشگاه پارس نوار آقای نراقی

,02177204861

نمایندگی استان گیلان

آقای رضایی

,0911332225

نمایندگی استان مازنداران

آقای رستمی

,0911113648,01132150178

نمایندگی استان خوزستان

آقای شرهانی

,06135565001

نمایندگی استان خراسان

آقای دلاور

,05136905587

نمایندگی استان فارس

آقای عزیزی

,09171009115

نمایندگی استان قم

آقای ولی زاده

,09122532024

نمایندگی استان البرز

آقای رشیدی

,02632212572,09123631393